صفحه رسمی سمیه رحیمی راد

کارگاه آموزشی اینکو ترمز 2010
کارگاه آموزشی مدیریت بازاریابی و برندسازی بین الملل
کارگاه جامع آموزشی مدیریت صادرات
روش‌های نقل و انتقالات مالی بین‌المللی و اعتبارات اسنادی

ورود