1

اطلاع رسانی عصر حجر

در گذشته وقتی اتفاق مهم و رویدادی در شهر اتفاق می افتاد ، جارچیان در میادین شهر با شیپور خود مردم را خبر دار می کردند

2

اطلاع رسانی سنتی

برگزارکنندگان رویدادها برای اطلاع رسانی رویدادهای خود از شیوه های تبلیغات محیطی استفاده میکنند ، که بعلت پراکندگی گسترده و هزینه های بسیار زیاد نمی توانند مخاطب خود را جذب کنند

3

اطلاع رسانی امروزی

با پیشرفت فناوری و توسعه شبکه های اجتماعی و همه گیر شدن آنها در ایران ، یکی از بهترین بسترهای اطلاع رسانی می باشد اما به دلیل پراکندگی زیاد سایت ها و شبک های اجتماعی اطلاع رسانی و جذب مخاطب هدف کاری دشوار می باشد . اما با شهردون این مشکل برطرف گردیده و می توان به راحتی و بدون دغدغه مخاطب هدف را جذب کرده و اطلاع رسانی گسترده و هدفمندی به شهروندان شهر انجام دهید.قبل از برگزاری هر رویداد دو مشکل اساسی وجود دارد یکی از مشکلات اطلاع رسانی و دیگری فروش بلیت می باشد با شهردون رویداد خود را اطلاع رسانی کنید و بلیت خود را می توانید بصورت حضوری بفروشید یا به سایت های ابزار فروش بلیت بسپارید ما مخاطب هدف را جذب خواهیم کرد و به سایت فروش بلیت شما متصل می کنیم . هدف شهردون حل مشکل اطلاع رسانی شما و جذب مخاطب هدف می باشد

ورود