هیئت جوانان فاطمیون همدان

#مراسم #مذهبی

هیئت جوانان فاطمیون همدان با کلام: جناب آقای ورمزیار به نفس: مصطفی میرزایی ساعت:20:00 پنج شنبه 3 دی ماه به صرف شام ساده مکان:...

هیئت جوانان فاطمیون همدان
تا
تا
 

هیئت جوانان فاطمیون همدان با کلام: جناب آقای ورمزیار به نفس: مصطفی میرزایی ساعت:20:00 پنج شنبه 3 دی ماه به صرف شام ساده مکان: میدان شهید مدرس، بلوار جانبازان 12 متری عقیل، کوچه شهید ملک زاده WWW.EHSASEJAVAN.IR  

ورود