بازی شهرداری اردبیل با پاس همدان

#مسابقه #ورزشی

بازی شهرداری اردبیل با پاس همدان بازی فوتبال بازی شهرداری اردبیل با پاس همدان هفته بیستم  .  لیگ دسته یک کشور شهرداری اردبیل - پاس همدان...

بازی شهرداری اردبیل با پاس همدان
تا
تا
 

بازی شهرداری اردبیل با پاس همدان

بازی فوتبال

بازی شهرداری اردبیل با پاس همدان

هفته بیستم  .  لیگ دسته یک کشور

شهرداری اردبیل - پاس همدان

در این بازی پاس همدان مهمان می باشد

مکان برگزاری : اردبیل . ورزشگاه تختی

زمان برگزاری : پنج شنبه 3 دی ماه 94 - ساعت 14:00

ورود