جشنواره دوسالانه نقاشی همدان

#جشنواره #طنز

جشنواره دوسالانه نقاشی همدان بهمن ماه 1394بامحوریت سبک زندگی و فرهنگ ایرانی اسلامیآخرین مهلت ارسال : 1394/11/20معرفی برگزیدگان و اختتامیه نمابشگاه :...

جشنواره دوسالانه نقاشی همدان
تا
تا
 

جشنواره دوسالانه نقاشی همدان بهمن ماه 1394بامحوریت سبک زندگی و فرهنگ ایرانی اسلامیآخرین مهلت ارسال : 1394/11/20معرفی برگزیدگان و اختتامیه نمابشگاه : 1394/12/01شرایط و مقررات :هر شرکت کننده مجاز است ، حداکثر با 3 اثر در دوسالانه شرکت نمائید.شرکت کنندگان می بایست اصل اثر را به دبیرخانه ارسال نمائید.تکنیک و ابعاد آثار آزاد می باشد.آثار ارسالی تحت نظر هیئت داورانی متشکل از اساتید مجرب کشوری و استانی ارزیابی خواهد شدجوایز :                 نفر اول 10/000/000 ریال و تندیس دوسالانهنفر دوم 7/000/000 ریالنفرسوم 5/000/000 ریالاهدای لوح تقدیر دو سالانه به سه نفر شایسته تقدیرجایزه ویژه به مبلغ 7/000/000 ریال و تندیس دوسالانهدبیر دوسالانه : سعید دولتیآدرس دبیرخانه :ابتدای بلوار بعثت . مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی . اتاق انجمن هنرهای تجسمیروزهای زوج - ساعت 14 تا 18

ورود