مراسم یادواره شهید حمید هاشمی همدان

#مراسم #مذهبی

مراسم یادواره شهید حمید هاشمی همدانمراسم یادواره شهید حمید هاشمی و 42 شهید منطقه چرمسازی و منوچهری3دی ماه 94 همراه با نماز مغرب و عشامسجد امام جواد...

مراسم یادواره شهید حمید هاشمی همدان
تا
تا
 

مراسم یادواره شهید حمید هاشمی همدانمراسم یادواره شهید حمید هاشمی و 42 شهید منطقه چرمسازی و منوچهری3دی ماه 94 همراه با نماز مغرب و عشامسجد امام جواد علیه السلام چرمسازی همدان سخنران:سردار اهوازیانراوی :آقای هوشیارمداح :حاج مسعود هندی

ورود