نمایشگاه عکس قاب حیات همدان

#نمایشگاه #اجتماعی

نمایشگاه عکس قاب حیات همدان نخستین نمایشگاه عکس تخصصی حیات وحش در استان همدان قاب حیات آثار عکاسی علی ثقفیمدیر هنری : رضا زنگنهافتتاحیه : دوشنبه 23...

نمایشگاه عکس قاب حیات همدان
تا
تا
 

نمایشگاه عکس قاب حیات همدان نخستین نمایشگاه عکس تخصصی حیات وحش در استان همدانقاب حیاتآثار عکاسی علی ثقفیمدیر هنری : رضا زنگنهافتتاحیه : دوشنبه 23 آذر ماه 94 . ساعت 16زمان بازید : از دوشنبه 23 آذر ماه بمدت 10 روزساعات بازدید : 9 صبح الی 12 و 16 الی 19مکان : همدان . میدان فلسطین . نگارخانه فرهنگی هنری عین القضات بازدید برای عموم رایگان می باشد 


ورود