همایش افسران جوان جنگ نرم همدان

#همایش #مذهبی

همایش افسران جوان جنگ نرم همدان دومین همایش افسران جوان جنگ نرم آماده سازی جهت مقابله با نفوذ ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد...

همایش افسران جوان جنگ نرم همدان
تا
تا
 

همایش افسران جوان جنگ نرم همدان دومین همایش افسران جوان جنگ نرم آماده سازی جهت مقابله با نفوذ ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان تهدیدات و فرصت های شبکه های اجتماعی دشمن شناسی و اخلاق تشکیلاتی سلاح شناسی اهداء گواهی به تمامی شرکت کنندگان زمان : پنجشنبه 26 آذرماه 94 . ساعت 8 صبح مکان : همدان . دانشگاه آزاد اسلامی همدان . ساختمان فارابی . سالن اجتماعات

ورود