کرسی آزاد دانشگاه آزاد همدان

#همایش #علمی

کرسی آزاد دانشگاه آزاد همدان کرسی آزاد اندیشی رابطه با آمریکا فرصت یا تهدید ؟؟؟!!!؟؟؟ تریبون در اختیار شماست .....!!!! جهت ثبت نام به...

کرسی آزاد دانشگاه آزاد همدان
تا
تا
 

کرسی آزاد دانشگاه آزاد همدان کرسی آزاد اندیشی رابطه با آمریکا فرصت یا تهدید ؟؟؟!!!؟؟؟ تریبون در اختیار شماست .....!!!! جهت ثبت نام به عنوان موافق یا مخالف رابطه با آمریکا به دفاتر بسیج دانشجویی در دانشگاه مراجعه کنید و یا با شماره 09186115480 تماس بگیرید به قید قرعه به حاضرین در جلسه جوایزی اهداء خواهد شد . زمان : دوشنبه 23 آذر ماه . ساعت 9:45 صبح مکان : همدان . دانشگاه آزاد اسلامی همدان . سالن شهید عباسپور  

ورود