امور سینمایی همدان

نمایش فیلم اورست 2015

#سینما #ورزشی

نمایش فیلم اورست 2015 در همدان برای اولین بار در کشور نمایش فیلم اورست 2015  ( everest ) در دانشگاه آزاد اسلامی همدان با حضور : جلال...

نمایش فیلم اورست 2015
تا
تا
 

نمایش فیلم اورست 2015 در همدان برای اولین بار در کشور نمایش فیلم اورست 2015  ( everest ) در دانشگاه آزاد اسلامی همدان با حضور : جلال چشمه قصابانی تنها ایرانی دوبار فاتح اورست زمان : دوشنبه 23 آذر ماه  1394  .  ساعت 14 مکان : همدان . دانشگاه آزاد همدان . سالن شهید عباسپور   روابط عمومی ، انجمن علمی تربیت بدنی و انجمن کوهنوردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

ورود