گردهمایی دانشگاه سبز همدان

#همایش #هنری

گردهمایی دانشگاه سبز همدان دانشگاه بوعلی سینا برگزار می کند . مراسم گردهمایی دانشگاه سبز مورخ 17 آذر 1394 در سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه...

گردهمایی دانشگاه سبز همدان
تا
تا
 

گردهمایی دانشگاه سبز همدان دانشگاه بوعلی سینا برگزار می کند . مراسم گردهمایی دانشگاه سبز مورخ 17 آذر 1394 در سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه برگزار خواهد شد، این مراسم با حضور دکتر غلامی (رییس دانشگاه بوعلی سینا)، دکتر علی اکبر عروتی موفق معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بوعلی، دکتر محمدی مدیرکل اداره محیط زیست استان و جمعی از اساتید فرهیخته برگزار می شود. از همه دوستداران محیط زیست و طبیعت پاک جهت حضور در این مراسم دعوت می گردد.

ورود