مراسم زیارت حضرت محمد در همدان

#مراسم #مذهبی

مراسم زیارت حضرت محمد(ص) در همدان مراسم قرائت زیارت پیامبر اعظم رحمت و مهربانی به مناسب 28 صفر رحلت پیامبر اکرم (ص) در همدان زمان : همزمان با...

مراسم زیارت حضرت محمد در همدان
تا
تا
 

مراسم زیارت حضرت محمد(ص) در همدان مراسم قرائت زیارت پیامبر اعظم رحمت و مهربانی به مناسب 28 صفر رحلت پیامبر اکرم (ص) در همدان زمان : همزمان با سراسر کشور 28 صفر مطابق با پنج شنبه 19 آذر ماه 1394 . راس ساعت 15 مکان : همدان . میدان امامزاده عبدالله . آرامگاه و زیارتگاه امامزاده عبدالله

ورود