نمایشگاه هفته پژوهش استان همدان

#نمایشگاه #آموزشی

به مناسبت هفته پژوهش .نمایشگاه هفته پژوهش استان همدان. با حضور استاندار و جمعی از مقامات استانی برگزار می گردد. زمان: 14-18 آذرماه ...

نمایشگاه هفته پژوهش استان همدان
تا
تا
 

به مناسبت هفته پژوهش .نمایشگاه هفته پژوهش استان همدان. با حضور استاندار و جمعی از مقامات استانی برگزار می گردد. زمان:

14-18 آذرماه
مکان: میدان عاشورا - محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی همدان


ورود