تئاتر او می آید

#تئاتر #اجتماعی

تئاتر او می آید نویسنده و کار گردان: بهنام میرزایی کاری از گروه نمایشی تابش این کار برای بار دوم به دلیل استقبال زیاد عموم دوباره اجرا می...

تئاتر او می آید
تا
تا
 

تئاتر او می آید

نویسنده و کار گردان: بهنام میرزایی کاری از گروه نمایشی تابش این کار برای بار دوم به دلیل استقبال زیاد عموم دوباره اجرا می شود. مکان اجرا:مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی(تئاتر شهر) زمان:یکشنبه 94/9/15 الی 94/9/18 ساعت 16 سالن اصلی بازدید برای عموم رایگان است.
توضیحات تئاتر یا نمایش شاخه‌ای از هنرهای نمایشی است که به بازنمودن داستان‌ها در برابر مخاطبان یا تماشاگران می‌پردازد. به جز سبک معیار گفتار داستانی، تئاتر گونه‌های دیگری نیز دارد مانند اپرا، باله، کابوکی، خیمه شب بازی و پانتومیم. ئاتر واژه‌ای است یونانی در لغت به معنای چیزی که به آن نگاه می‌کنند. در فارسی به تئاتر «نمایش» می‌گویند. دراصل تعریف دقیق تئاتر یعنی بیان مشکلات مردم ومسائل اجتماعی، سیاسی وفرهنگی یک جامعه به زبان تئاترومهمترین فنی که باید درتئاتراستفاده شودفن بیان می‌باشد. وتاریخچه رشته پرطرفدارتئاترمربوط به یونان باستان ورم درقبل ازمیلادمسیح می‌باشد.

زیرشاخه‌های تئاتر[ویرایش]

نمایش پانتومیم (بی کلام) نمایش روحوضی، تعزیه خوانی نقالی نمایش عروسکی تئاترخیابانی نمایش:این کارتوسط یک یاچندبازیگردریک محیط بازبه نام((سن)) انجام می گیردکه این کارتوسط کارگردان هدایت می‌شود. پانتومیم (بی کلام):نمایشی است که فقط توسط یک بازیگرانجام میگیردودرآن ازهیچ کلامی استفاده نمی‌شود. نمایش روحوضی:به نمایشی گفته میشودکه تماشگرانی روی یک حوض که با الوار پوشانده شده و رویش را فرش کرده‌اند بازی می‌شود و داستان نمایش رااجرامی کنند. این نوع نمایش درزمان‌های قدیم انجام می‌شد. تعزیه خوانی: به نمایشی گفته می شودکه درآن بیشترمصائب کربلاوحوادث عاشورا رابه تصویرمی کشد؛ و بازیگران در دو گروه اولیا (نقش مثبت) و اشقیا (نقش منفی) ایفای نقش می‌کنند. پرده خوانی:به نمایشی گفته می شودکه تصاویری را که بر روی پرده نقاشی شده است، یک راوی طبق این پرده به نقل کردن نمایش می‌پردازد. استفاده این نوع نمایش بیشتردر زمانهای قدیم استفاده می شدوبه نمایش قهوه‌خانه‌ای معروف است. نمایش عروسکی: نمایش عروسکی به نمایشی گفته می شودکه درآن ازعروسک استفاده می شودوبازیگران صحنه عروسکها می باشندوبه افرادی که این عروسکهارابه حرکت درمی‌آورند، «عروسک گردان» گفته می شودواین نمایش هم دارای کاردگردان است.    

ورود