بازی پاس همدان با گیتی پسند اصفهان

#مسابقه #ورزشی

بازی پاس همدان با گیتی پسند اصفهان  هفته هجدهم  16 آذرماه - لیگ دسته یک - لیگ آزادگان 94-95 پاس همدان - گیتی پسند اصفهانزمان مسابقه : دوشنبه 16...

بازی پاس همدان با گیتی پسند اصفهان
تا
تا
 

بازی پاس همدان با گیتی پسند اصفهان

 هفته هجدهم  16 آذرماه - لیگ دسته یک - لیگ آزادگان 94-95پاس همدان - گیتی پسند اصفهانزمان مسابقه : دوشنبه 16 آذر ماه 94 راس ساعت 14:00مکان مسابقه : به میزبانی پاس همدان در ورزشگاه قدس همدان

ورود