محمد اخروي

سکوت پشت دیوار تنهایی

#تئاتر #اجتماعی

اثر برگزیده دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر بچه های مسجد نویسنده:احسان روحی طراح و کارگردان : احسان روحی     ...

سکوت پشت دیوار تنهایی
تا
تا
 

اثر برگزیده دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر بچه های مسجد

نویسنده:احسان روحی

طراح و کارگردان : احسان روحی

 

 
ورود