کیان زمانی

نمایش عروسکی شاهزاده اژدها

#تئاتر #کودک و نوجوان

نمایش عروسکی شاهزاده اژدها   اثری متفاوت در فضایی افسانه ای از کارگردان نمایش پرمخاطب جشن بزرگ بزرگ بزرگ ویژه کودکان 4 الی 10 سال ...

نمایش عروسکی شاهزاده اژدها
تا
تا
 

نمایش عروسکی

شاهزاده اژدها

 

اثری متفاوت در فضایی افسانه ای از کارگردان نمایش پرمخاطب جشن بزرگ بزرگ بزرگ

ویژه کودکان 4 الی 10 سال

همراه با موسیقی زنده

 

نوشته: آتسا شاملو

کارگردان: راحله شمس آبادی

 

همه روزه به غیر از شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 18

فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشهورود