سعیده حاج حسین زاده

ورک شاپ 2روزه شیت بندی ویژه گرایش معماری، با تکنیک قهوه و وایتکس

#همایش #آموزشی

...

ورک شاپ 2روزه شیت بندی ویژه گرایش معماری، با تکنیک قهوه و وایتکس
تا
تا
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       مرکز معماری راهبرد برگزار می کند
ورک شاپ 2روزه شیت بندی ویژه گرایش معماری، با تکنیک قهوه و وایتکس
27و28اردیبهشت 96در شعبه پونک مرکز تخصصی طراحی معماری داخلی و دکوراسیون
چهارشنبه، ساعت: 14-19
پنج شنبه، ساعت: 10-15
44444022                                                                                                                       ورود