سعیده حاج حسین زاده

ورک شاپ 2روزه شیت بندی ویژه گرایش داخلی

#همایش #آموزشی

مرکز طراحی داخلی و دکوراسیون راهبرد برگزار می کند....... ورک شاپ 2روزه شیت بندی ویژه گرایش داخلی 4و5خرداد 96 پنج شنبه و جمعه واقع در شعبه پونک...

ورک شاپ 2روزه شیت بندی ویژه گرایش داخلی
تا
تا
 


مرکز طراحی داخلی و دکوراسیون راهبرد برگزار می کند.......
ورک شاپ 2روزه شیت بندی ویژه گرایش داخلی
4و5خرداد 96
پنج شنبه و جمعه واقع در شعبه پونک
ساعت : 10-15
44444022
44458820ورود