Adele

سفر آوازی ایران و سوئد (کنسرت گروه کر مجلسی)

#کنسرت #هنری

موسسه آرتاسام به مدیریت عادله زمانی در زمینه برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری فعالیت های خود را از سال 1395 آغاز کرده است.  سلسله رویداد های...

سفر آوازی ایران و سوئد (کنسرت گروه کر مجلسی)
تا
تا
 

موسسه آرتاسام به مدیریت عادله زمانی در زمینه برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری فعالیت های خود را از سال 1395 آغاز کرده است. 
سلسله رویداد های "سفر های آوازی" با هدف تبادل هنری و فرهنگی مابین گروه های کرال ایران  و دنیا، از سال گذشته با سفر آوازی ایران آلمان آغاز گردید. 
در این پروژه  گروه کر مجلسی  Piteå از دانشگاه Luleå سوئد به ایران خواهند آمد تا به اجرای موسیقی کرال آکاپلا  از دوره رومانتیک تا فولک اروپا و سوئدی  بپردازند. 

مدیر هنری و رهبرکر : پروفسور اریک وستبرگ 

بنیان گزار پروژه "آواز کرال برای صلح و عدالت" پروژه ای  با 8000 خواننده از 56 کشور دنیا در جشن هزارانه سال دوهزر 
ورود