شفق

كارگاه شنوندگى فعال

#همایش #آموزشی

ریشه ی مشکلات ما در روابط ناشی از این است که :   مهارت گوش دادن را بلد نیستیم    نمیشنویم   کم گوش می دهیم    بد برداشت می...

كارگاه شنوندگى فعال
تا
تا
 

ریشه ی مشکلات ما در روابط ناشی از این است که :

 

مهارت گوش دادن را بلد نیستیم 

 

نمیشنویم

 

کم گوش می دهیم 

 

بد برداشت می کنیم و ...

 

کارگاه یکروزه ی شنوندگی فعال برای افردایست که میخواهند در روابط کاری یا عاطفی خود هوشمندانه تر عمل کنند و مهارت های ارتباطی خود را ارتقا دهند .

 

این هنر و مهارت باعث جلب اعتماد، ایجاد حس درک شدن در دیگران، افزایش تاثیر گذاری و متقاعد سازی دیگران، کاهش تعارضات و کاهش سوء برداشت ها می شود.

 

 همه ی ما گمان میکنیم که شنوندگان خوبی هستیم اما تحقیقات ثابت کرده است که هنگامی که فردی با ما سخن می گوید ما فقط به بین 25 تا 50 درصد صحبت های او گوش می دهیم.

 

 

 

مخاطبان کارگاه : 

 

مدیران ارشد سازمان ها و شرکت ها 

مدیران فروش و بازاریابی شرکت ها

افرادی که در برقراری روابط عاطفی شان دچار مشکل هستندورود