محمد

مسابقات برنامه نویسی ACM دانشگاه ملایر

#مسابقه #علمی

دومین دوره مسابقات ACM در دانشگاه ملایر برگزار می شود. تاریخ برگزاری 15 اسفند ساعت 8 تا 12 ...

مسابقات برنامه نویسی ACM دانشگاه ملایر
تا
تا
 

دومین دوره مسابقات ACM در دانشگاه ملایر برگزار می شود.

تاریخ برگزاری 15 اسفند ساعت 8 تا 12

ورود