آقای سماع

اجرای خیریه به مناسبت روز جهانی سندرم

#کنسرت #فرهنگی

اجرای آقای سماع به مناسبت روز جهانی سندرم داون به همراه سماع فرشته های سندرم   کانال تلگرام ما: https://t.me/Aghayesamamusic ...

اجرای خیریه به مناسبت روز جهانی سندرم
تا
تا
 

اجرای آقای سماع به مناسبت روز جهانی سندرم داون

به همراه سماع فرشته های سندرم

 

کانال تلگرام ما:

https://t.me/Aghayesamamusic


ورود