محسن ستوده

نمایش کله پوکها . اثر نیل سایمون . کارگردان : محسن ستوده

#تئاتر #طنز

روستایی که دچار نفرین کله پوکی از طرف یک ظالم بنام کنت گرگور شده ، معلم تازه واردی که وارد روستای کله پوکها میشود، عاشق دختر دکتر روستا میشود که...

نمایش کله پوکها . اثر نیل سایمون . کارگردان : محسن ستوده
تا
 

روستایی که دچار نفرین کله پوکی از طرف یک ظالم بنام کنت گرگور شده ، معلم تازه واردی که وارد روستای کله پوکها میشود، عاشق دختر دکتر روستا میشود که کنت هم او را میخواهد، و مبارزه معلم برای بدست اوردن دختر و بی اثر کردن نفرین کله پوکی اهالی روستا و ...


ورود