فرشاد

کارگاه رایگان مذاکره هوشمند

#همایش #آموزشی

کارگاه کاملا کاربردی و رایگان مذاکره هوشمند مدرس: فرشاد سلیمی به همراه یک مهمان ویژه تیتر مطالب کارگاه:تعارض چیست؟ - تعارض چگونه در روابط...

کارگاه رایگان مذاکره هوشمند
تا
تا
 

کارگاه کاملا کاربردی و رایگان مذاکره هوشمند

مدرس: فرشاد سلیمی

به همراه یک مهمان ویژه

تیتر مطالب کارگاه:تعارض چیست؟ - تعارض چگونه در روابط اخلال ایجاد می کند؟- تکنیک های رفع تعارض

فواید علم متقاعدسازی و مذاکره - مذاکرات روزمره ما - تشخیص شرایط قابل مذاکره و غیر قابل مذاکره

مهندسی امتیازات در مذاکره و... به همراه پنل تخصصی حقوق قراردادها

 ورود