الهه

کنسرت عبور

#کنسرت #هنری

عبور: گروه راک فارسی در ایران (تهران)، شروع فعالیت از 1389 محسن شمس: وکال، گیتار الکتریک و آکوستیک، پیانو، سازدهنی حمیدرضا عباسی: وکال،...

کنسرت عبور
تا
تا
 

عبور: گروه راک فارسی در ایران (تهران)، شروع فعالیت از 1389

محسن شمس: وکال، گیتار الکتریک و آکوستیک، پیانو، سازدهنی

حمیدرضا عباسی: وکال، گیتار الکتریک و آکوستیک

حمید شمس: درامز، سازهای کوبه ای

سعید شمس: کیبورد و سینتسایزر،ساکسفون، کلارینت

امین رفیعی نیا: گیتار بیس
ورود