کامران اسماعیلی

آموزش تدوین

#سینما #آموزشی

به صورت مقدماتی و پیشرفته ادیوس و ادوب پریمیر آموزش ببینید پله به پله پیشرفت کنید *آموزش علمی و تجربی *مشاوره خرید باکس تدوین *معرفی به کارگردانان...

آموزش تدوین
تا
تا
 

به صورت مقدماتی و پیشرفته
ادیوس و ادوب پریمیر آموزش ببینید
پله به پله پیشرفت کنید
*آموزش علمی و تجربی
*مشاوره خرید باکس تدوین
*معرفی به کارگردانان و فیلمسازان جوان
*تخفیف ویژه برای تکمیل آموزش فیلمسازی
هماهنگی و ثبت نام: 09389384903

ورود