تبلیغات رویداد

شانزدهمین نمایشگاه کودک و نوجوان

#نمایشگاه #کودک و نوجوان

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی همدان برگزار می شود. نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان . سرگرمی . تفریحی...

شانزدهمین نمایشگاه کودک و نوجوان
تا
 

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی همدان برگزار می شود.

نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان . سرگرمی . تفریحی . ورزشی . اسباب بازی . لوازم کمک آموزشی ...

در این دوره نمایشگاه شامل 70 مرکز مشارکت کننده هستند که در 3 سالن : ابن سینا . الوند و هگمتانه فعالیت خواهند کرد

 واحدهاي مشارکت کننده سازمان ها و ادارات دولتي ديگر نيز شامل: سازمان آموزش و پرورش – هميار پليس – بهزيستي – کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان و شرکت توزيع نيروي برق استان همدان نيز مشارکت خواهند


ورود