محمد اخروي

نمایش ديدمک

#تئاتر #طنز

نویسنده : ابراهیم گله دار زاده - کارگردان: منصور جهانبخش، مبین عطاری بازيگران:  مرتضی شاه کرم ، علی غابشي، محسن پوشايي ، منصور جهانبخش، تکتم...

نمایش ديدمک
تا
تا
 

نویسنده : ابراهیم گله دار زاده - کارگردان: منصور جهانبخش، مبین عطاری

بازيگران:  مرتضی شاه کرم ، علی غابشي، محسن پوشايي ، منصور جهانبخش، تکتم اخجواني، سارا گل نژاد، مجتبي احمدي، صبا تحققي مهر و سعید صادقي

 ورود