محمد اخروي

نمايش خانه

#تئاتر #اجتماعی

نویسنده : نغمه ثمینی - طراح و کارگردان: مهران سلیمانی پاک بازيگران:  حسن نامجو، مهران سلیمانی پاک، منیره آلاداغي، آرش یزدانی، نیلوفر پناهي، ...

نمايش خانه
تا
تا
 

نویسنده : نغمه ثمینی - طراح و کارگردان: مهران سلیمانی پاک

بازيگران:  حسن نامجو، مهران سلیمانی پاک، منیره آلاداغي، آرش یزدانی، نیلوفر پناهي،

حاتمه شکوهی زاده و حامد يزدي

 ورود