بنیامین دیده خانی

آب،خاک،پروانه

#کنسرت #هنری

آب،خاک،پروانه نام اجرایست با نوازندگی محمدامین اکبرپور (تار و سه تار) و مهرزاد هویدا (دف) به روی صحنه میرود. نوازندگان این مجموعه تلاش نمونده...

آب،خاک،پروانه
تا
تا
 

آب،خاک،پروانه نام اجرایست با نوازندگی محمدامین اکبرپور (تار و سه تار) و مهرزاد هویدا (دف) به روی صحنه میرود.

نوازندگان این مجموعه تلاش نمونده اند با حفظ وفاداری به چهارچوب موسیقی دستگاهی بیانی آزاد را در فضای موسیقی ایرانی تجربه کنند.

 تهیه بلیط در سایتwww.tiwall.comورود