مؤسسه جوان امروز،خانواده فردا

دوره تخصصی NLP

#همایش #آموزشی

( تغییر و آرامش و موفقیت ) NLP تک تک واژه هایی که به زبان می آید سبب ایجاد یک ارتعاش عصبی خاص در مغز می شود که این ارتعاش در اثر تکرار به لایه...

دوره تخصصی NLP
تا
تا
 

( تغییر و آرامش و موفقیت ) NLP

تک تک واژه هایی که به زبان می آید سبب ایجاد یک ارتعاش عصبی خاص در مغز می شود که این ارتعاش در اثر تکرار به لایه های عمیق تر مغز نفوذ می کند و در ناخود آگاه می نشیند ، آن را برنامه ریزی می کند و به صورت یک فایل اجرایی در می آورد

برخی از مباحث این دوره

( ارتباط مؤثر با خود ( ارزش ها 

 تکنیک ها در ارتباط مؤثر با دیگران

اصول علمی تلقین

قانون جذب از دیدگاه اسلامی 

مشخص شدن منابع درونی فرد

اصل نگهداری

و

......

جهت ثت نام اولیه به سامانه اعلام شده در پوستر پیامک دهید

برگزاری دوره در 8 روز مجموعا 28 ساعت

تاریخ برگزاری دوره  در دی ماه می باشد و تاریخ دقیق پس ازثبت نام اعلام خواهد شد

درکشور  NLP توسط استاد رضا محمدی یکی ازمدرسان توانمند در زمینه آموزش 

هزینه ثبت نام با تخفیفات ویژه جلسه ای 10 هزار تومان

هزینه دوره در مجموع 80 هزار نومان


ورود