محمد اخروي

نمایش زندگی خصوصی آقای سین

#تئاتر #طنز

این نمایش فقط 3 اجرا دارد اجرای اول: 15 آذر 95 ساعت 10 آمفی تئاتر دانشگاه آزاد پردیس بین الملل گلبهار اجرای دوم و اجرای سوم: 21 و 22 آذر ساعت 12...

نمایش زندگی خصوصی آقای سین
تا
 

این نمایش فقط 3 اجرا دارد

اجرای اول: 15 آذر 95 ساعت 10 آمفی تئاتر دانشگاه آزاد پردیس بین الملل گلبهار

اجرای دوم و اجرای سوم: 21 و 22 آذر ساعت 12 آمفی تئاتر دانشگاه آزاد مشهد

 

 

 


ورود