تبلیغات رویداد

نمایشگاه طراحی ساجد بابایی

#نمایشگاه #هنری

DRAWING EXHIBITION SAJED BABAEI نمایشگاه طراحی ساجد بابایی 22 تا 27 آبان ماه 1395 آیین گشایش : 22 آبان ماه -ساعت 16 تا 19 Opening at 4pm in...

نمایشگاه طراحی ساجد بابایی
تا
 

DRAWING

EXHIBITION

SAJED BABAEI

نمایشگاه طراحی ساجد بابایی

22 تا 27 آبان ماه 1395

آیین گشایش : 22 آبان ماه -ساعت 16 تا 19

Opening at 4pm in nov 12 , 2016

The exhibition is being held at art the art gallery of Shahid Avini Academy 

it lasts for five days untill Nov 19


ورود