تبلیغات رویداد

کارگاه یکروزه عکاسی با موبایل

#همایش #آموزشی

حوزه هنری استان همدان با همکاری کتابخانه مرکزی همدان برگزار می کند؛ نمایشگاه عکس طبیعت کارگاه یک روزه عکاسی موبایل ورکشاپ تصویرسازی کودکان   ...

کارگاه یکروزه عکاسی با موبایل
تا
تا
 

حوزه هنری استان همدان با همکاری کتابخانه مرکزی همدان برگزار می کند؛

نمایشگاه عکس طبیعت
کارگاه یک روزه عکاسی موبایل
ورکشاپ تصویرسازی کودکان

 

ورود