ثابتی محمدرضا

نمایشگاه کتاب همدان 95

#نمایشگاه #فرهنگی

نمایشگاه بین المللی همدان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان برگزار می کند : نمایشگاه کتاب استان همدان    حامیان :  موسسه...

نمایشگاه کتاب همدان 95
تا
 

نمایشگاه بین المللی همدان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان برگزار می کند :

نمایشگاه کتاب استان همدان 

 

حامیان : 

موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران . شهرداری همدان . بانک شهر . اتحادیه شرکت های تعاونی ناشران . معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . استانداری همدان .و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان


ورود