تبلیغات رویداد

آموزش شهروندی کاربردی همدان

#همایش #آموزشی

شهرداری منطقه دو با همکاری موسسه مردم نهاد سبز پژوهان الوند برگزار می کند : آموزش شهروندی کاربردی آموزش رایگان تولید و کاشت تراریوم کاشت گل در...

آموزش شهروندی کاربردی همدان
تا
تا
 

شهرداری منطقه دو با همکاری موسسه مردم نهاد سبز پژوهان الوند برگزار می کند :

آموزش شهروندی کاربردی

آموزش رایگان تولید و کاشت تراریوم

کاشت گل در ظرف های شیشه ای

زمان برگزاری : 29 مهرماه و 6 آبان ماه

ورود