تبلیغات رویداد

تعزیه حضرت عباس

#تئاتر #مذهبی

تعزیه حضرت عباس (ع) توضیحات بیشتر دربراه تعزیه خوانی : تعزیه هنری است نمایشی که واقعه کربلا را بصورت نمایشی برای علاقه مندان اجرا می نمایند ....

تعزیه حضرت عباس
تا
 

تعزیه حضرت عباس (ع)

توضیحات بیشتر دربراه تعزیه خوانی :

تعزیه هنری است نمایشی که واقعه کربلا را بصورت نمایشی برای علاقه مندان اجرا می نمایند . تعزیه خوانی و نقاله خوانی از هنرهای نمایشی ایران قدیم بوده است که تا به امروز از نسلی به نسل امروز منتقل شده است

بیشترین استان هایی که در کشور تعزیه خوانی را برگزار می کنند عبارت است از 

اصفهان  مرکزی  قم  تهران  قزوین  البرز  کرمان  یزد  همدان  خوزستان  فارس  زنجان  خراسان رضوی و سمنان

ورود