تبلیغات رویداد

مجموعه کارگاه آموزشی فرزند آوری و NLP

#همایش #آموزشی

شهرداری منطقه دو با همکاری موسسه جوان امروز - خانواده فردا  کارگاه آموزشی NLP تغییر آرامش و موفقیت  زمان برگزاری : 1 تا 8 آبان 95 کارگاه...

مجموعه کارگاه آموزشی فرزند آوری و NLP
تا
تا
 

شهرداری منطقه دو با همکاری موسسه جوان امروز - خانواده فردا 

کارگاه آموزشی NLP

تغییر آرامش و موفقیت 

زمان برگزاری : 1 تا 8 آبان 95

کارگاه آموزشی فرزند پروری 

از بدو تولد تا سن 21 سالگی

زمان برگزاری : 24 تا 28 مهرماه 95

همراه با ارائه گواهی

با حضور استاد رضا محمدی دکترای روانشناسی اسلامی

 


ورود