تبلیغات رویداد

نقد پلاک ها و بی نشان ها

#همایش #هنری

حوزه هنری استان همدان برگزار می کند نقد مجموعه شعر سپید "پلاکها و بی نشانی ها" سروده بهروزاقبالی منتقد: حمیدرضا شکارسری «پلاك‌ها و بی‌نشانی‌ها»...

نقد پلاک ها و بی نشان ها
تا
تا
 

حوزه هنری استان همدان برگزار می کند

نقد مجموعه شعر سپید "پلاکها و بی نشانی ها"

سروده بهروزاقبالی

منتقد: حمیدرضا شکارسری
«پلاك‌ها و بی‌نشانی‌ها» مجموعه ای از 76 شعر سپید مرتضی اقبالی درخشان است كه در 114صفحه و به قیمت 8000تومان روانه بازار شده است. 
 

ورود