تبلیغات رویداد

نمایش واگویه های علی گندابی

#تئاتر #مذهبی

واحد نمایش حوزه هنری استان همدان برگزار می کند  نمایش واگویه های علی گندابی در تهران  نویسنده و کارگردان : سید محمد جواد کبودرآهنگی  مشاور...

نمایش واگویه های علی گندابی
تا
تا
 

واحد نمایش حوزه هنری استان همدان برگزار می کند 

نمایش واگویه های علی گندابی در تهران 

نویسنده و کارگردان : سید محمد جواد کبودرآهنگی 

مشاور کارگردان و متن : سهراب نیک فرجاد

دستیار کارگردان : سید مهرداد کاووسی حسینی

ورود