تبلیغات رویداد

آموزش پاکسازی پارکها به کودکان

#دورهمی #اجتماعی

"هفته کودک گرامی باد" شهرداری منطقه 2 با همکاری مجمع خیرین سلامت استان همدان پاکسازی پارک ها و جمع آوری زباله به دست کوچک کودکان همدانی و تقدیر از...

آموزش پاکسازی پارکها به کودکان
تا
تا
 

"هفته کودک گرامی باد"
شهرداری منطقه 2 با همکاری مجمع خیرین سلامت استان همدان
پاکسازی پارک ها و جمع آوری زباله به دست کوچک کودکان همدانی و تقدیر از پاکبانان و زحمت کشان بوستان اعتمادیه 

زمان: جمعه مورخ 16 مهرماه ساعت 15:30

مکان: پارک اعتمادیه

ورود