تبلیغات رویداد

شهید همدانی بدهکار انقلاب

#همایش #مذهبی

شهید همدانی بدهکار انقلاب  همایش بازخوانی سیره جهادی شهید همدانی از فتنه آمریکایی 88 تا اسلام آمریکایی داعش با حضور : دکتر علیرضا زاکانی-...

شهید همدانی بدهکار انقلاب
تا
تا
 

شهید همدانی بدهکار انقلاب 

همایش بازخوانی سیره جهادی شهید همدانی از فتنه آمریکایی 88 تا اسلام آمریکایی داعش

با حضور :

دکتر علیرضا زاکانی- نماینده سابق مجلس

سردار سالار آبنوش همرزم شهید در مبارزه با فتنه 88

 

ورود