تبلیغات رویداد

هیئت کوی جنت

#هیئت #مذهبی

مراسم دهه اول محرم  سخنران : سید سجاد فاضلیان  مداحان : علیرضا محمدی و بهروز قره باغی  ...

هیئت کوی جنت
تا
تا
 

مراسم دهه اول محرم 

سخنران : سید سجاد فاضلیان 

مداحان : علیرضا محمدی و بهروز قره باغی 

ورود