تبلیغات رویداد

نمایشگاه خانواده و جاهلیت غرب

#نمایشگاه #مذهبی

هیئت شهدای کوی جنت نمایشگاه خانواده و جاهلیت غرب  موضوع : آسیب های اجتماعی ماهواره  عزیزانی که داوطلبانه ماهواره خود را تحویل دهند . یک دستگاه...

نمایشگاه خانواده و جاهلیت غرب
تا
 

هیئت شهدای کوی جنت

نمایشگاه خانواده و جاهلیت غرب 

موضوع : آسیب های اجتماعی ماهواره 

عزیزانی که داوطلبانه ماهواره خود را تحویل دهند . یک دستگاه گیرنده دیجیتال بصورت رایگان تحویل می گیرند 

 


ورود