تبلیغات رویداد

مجمع جهانی حضرت علی اصغر

#هیئت #مذهبی

صدای لالایی می آد مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه سلام مجموعه فرهنگی آل طه هیئت عباسیه جولان  ستاد برگزاری نماز جمعه    ...

مجمع جهانی حضرت علی اصغر
تا
تا
 

صدای لالایی می آد

مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه سلام

مجموعه فرهنگی آل طه

هیئت عباسیه جولان 

ستاد برگزاری نماز جمعه 

 

ورود