تبلیغات رویداد

هیئت دانش آموزی رهروان حضرت قاسم

#هیئت #مذهبی

مراسم عزاداری و پرده خوانی دهه اول محرم همراه با سرویس رفت و برگشت در چند نقطه شهر  هیئت دانش آموزی رهروان حضرت قاسم علیه اسلام نوجوانان...

هیئت دانش آموزی رهروان حضرت قاسم
تا
تا
 

مراسم عزاداری و پرده خوانی دهه اول محرم

همراه با سرویس رفت و برگشت در چند نقطه شهر 

هیئت دانش آموزی رهروان حضرت قاسم علیه اسلام

نوجوانان عاشورایی هیئت رزمندگان اسلام همدان

شروع برنامه از نماز مغرب و عشا

ورود