بهرام رمضانی

هیئت لواءالزینب

#هیئت #مذهبی

هیئت لواءالزینب (س) استان همدان واقع در شهرک فرهنگیان فاز۳(بلوار بهنام جو ) کوچه هشتم از یک محرم برگزار میشود و پذیرای شما دوستان خواهد بود ......

هیئت لواءالزینب
تا
 

هیئت لواءالزینب (س) استان همدان واقع در شهرک فرهنگیان فاز۳(بلوار بهنام جو ) کوچه هشتم از یک محرم برگزار میشود و پذیرای شما دوستان خواهد بود ...
بهرام رمضانی


ورود