ثابتی محمدرضا

یازدهمین نمایشگاه الکامپ همدان

#نمایشگاه #تکنولوژی

یازدهمین نمایشگاه تخصصی الکامپ همزمان با اولین نمایشگاه آموزشی و خدمات آموزشی نمایشگاه الکامپ بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات...

یازدهمین نمایشگاه الکامپ همدان
تا
 

یازدهمین نمایشگاه تخصصی الکامپ

همزمان با اولین نمایشگاه آموزشی و خدمات آموزشی

نمایشگاه الکامپ بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات و خدمات صنایع الکترونیک و کامپیوتر همدان است که همه ساله با حضور گسترده و چشمگیر دست اندرکاران این حوزه و مخاطبان آنها در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی همدان برگزار می گردد



ورود