تبلیغات رویداد

نمایشگاه عکس کوچ

#نمایشگاه #هنری

شهرداری منطقه 2 همدان با همکاری موسسه مردم نهاد دیار پارسه برگزار میکند: نمایشگاه عکس کوچ ارائه آثار مصطفی اسد بیگی افتتاحیه نمایشگاه 27 شهریور...

نمایشگاه عکس کوچ
تا
تا
 

شهرداری منطقه 2 همدان با همکاری موسسه مردم نهاد دیار پارسه برگزار میکند:

نمایشگاه عکس کوچ

ارائه آثار مصطفی اسد بیگی

افتتاحیه نمایشگاه 27 شهریور

 


ورود